Məktəbəqədər


   Məktəbəqədər hazırlıqlarımız 4-5 yaş qrupları üçün nəzərdə tutulub. Həftədə 3 dəfə təşkil edilən qruplarımızda şagirdlər aşağıdakı biliklərə yiyələnirlər:
1.Yazma-oxuma
2.İlkin riyazi hesablamalar
3.Dünyagörüşü
   Bu biliklər nəricəsində övladınız ibtidai sinifə tam hazır şəkildə gedir.